صادرات

از دیگر فعالیت های این شرکت می توان به انجام امور بازرگاني و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و خدمات مجاز در داخل و خارج کشور همچنین انجام امور اداري، مالي، خدماتي، فني و مهندسي، رایانه ای، بازاريابي و حقوقي در بخش هاي فوق الذکر می باشد.

همچنین کليه امور گمرکي مربوط به صادرات کالاها و محصولات شرکت های تولیدی در این شرکت امکان پذیر است.