درباره شرکت خدماتی بازرگانی تجارت هميار ايرانيان

شرکت خدماتی بازرگانی تجارت هميار ايرانيان در سال 94 با شماره ثبت 7447 تاسيس شد.
از اهم فعاليت های اين شرکت می توان به موارد ذيل اشاره داشت:
تامين و آموزش نيروی انسانی مورد نياز بخش خصوصی و همچنين بخش های دولتی و عمومی در چارچوب قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران
انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات، کليه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز در داخل و خارج کشور همچنین انجام امور اداری، مالی، خدماتی، فنی و مهندسی، رایانه ای، بازاريابی و حقوقی در بخش های فوق الذکر
انعقاد قرارداد های خدماتی، نگهبانی، حراستی، اياب و ذهاب، فضای سبز، ارتباطات، تهيه و توزيع غذا، آموزشی و تفريحی با بخش های مختلف و کارخانجات
تامين وسايل و تجهيزات کارخانجات، ادارات و همکاری با شرکت های تعاونی، مسکن، مصرف، و انعقاد قرارداد با آن ها
شرکت در مناقصات و مزايده ها برای انجام امور شرکت و طرفين قرارداد
استفاده از تسهيلات بانک ها، موسسات مالی و صندوق ها برای پيشرفت اهداف شرکت
انجام تمامی اموری که دولت به بخش خصوصی واگذار نموده و یا می نمايد
تعمير و نگهداری ساختمان ها و تاسيسات و …
انجام ساير امور در چاپ مقررات شرکت با رعايت قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران پس از مجوزهای لازم
انجام کليه امور گمرکی شامل واردات و صادرات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تولیدی و …

هيئت مديره

اعضای هيئت مديره مرکب از سه نفر که به وسيله ی مجمع عمومی آتی از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند. مديران کلا يا بعضا قابل عزل می باشند.

از سال 1394 تا کنون نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های آریا ترانسفو شرق و آریا ترانسفو قدرت تولید کننده ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت را تامین نموده که در حال حاضر حدود 600 نفر می باشند.

اعضای هيئت مديره

گالری تصاویر

مجوزهای ما