صفحه نخست

استخدام گسترده در شرکت تجارت همیار ایرانیان

شرکت تجارت همیار ایرانیان برنامه استخدامی گسترده ای برای تامین نیروی گروه صنعتی آریا ترانسفو در سال جاری دارد، لطفا رزومه های خود را تا تاریخ درج شده در آگهی ارسال بفرمائید.