تامین نیروی انسانی

 

از اهم فعاليت هاي اين شرکت مي توان به تامين و آموزش نيروي انساني مورد نياز بخش خصوصي و همچنين بخش هاي دولتي و عمومي در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد که از سال 1394 تا کنون نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های آریا ترانسفو شرق و آریا ترانسفو قدرت تولید کننده ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت را تامین نموده که در حال حاضر حدود 600 نفر می باشند.