آموزش نیروی انسانی

تامين و آموزش نيروي انساني مورد نياز بخش خصوصي و همچنين بخش هاي دولتي و عمومي در چارچوب قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت اصلی شرکت تجارت همیار ایرانیان است.

این شرکت از سال 1394 تا کنون ضمن گزینش و تامین نیروی انسانی  کارگر و تکنسین مورد نیاز شرکت های آریا ترانسفو شرق و آریا ترانسفو قدرت آموزش این پرسنل را نیز عهده دار بوده و علاوه بر آموزش بدو استخدام با نیاز سنجی های دوره ای و با همکاری با اساتید دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت نیازهای آموزشی نیروی انسانی خود را نیز پوشش کامل داده است. ده ها هزار نفر ساعت آموزش نیروی انسانی در سال نمایانگر جایگاه والای آموزش در شرکت تجارت همیار ایرانیان می باشد.